Elemzések

2021.07.02

Magyarországon 1949-ig történeti alkotmány volt érvényben, amely a történelmi fejlődés különböző időszakaiban alkotott törvényeket és a hosszú századok alatt kialakult szokásjogi szabályokat foglalta magában. Kartális alkotmányról először az 1949. évi XX. törvény kapcsán beszélhetünk, amely egy diktatúra oktrojált alkotmánya lévén nem tartozik a szerves alkotmányfejlődés folyamatába. Az Alaptörvény a történeti alkotmány majdnem 1000 éves hagyományát a jogfolytonosság problémájának szem előtt tartásával valamelyest újra az alkotmányos rendszer részévé tette, amennyiben az Alaptörvény R) cikk (3) bekezdésében kötelező értelmezési keretté emelte azt. Arról, hogy ez a mozzanat mennyiben vezette vissza a történeti alkotmányt a magyar alkotmányos rendszerbe, megoszlanak a vélemények. Azt a következményt azonban kétségkívül maga után vonta, hogy a történeti alkotmány vívmányainak fogalmával komolyabban és mélyebben foglalkozik mind a szakirodalom, mind az alkotmány értelmezésére elsősorban hivatott alkotmánybíróság. Jelen tanulmányban a magyar történeti alkotmány jelentőségének bemutatására vállalkozom.

2021.04.15

Joe Biden új külügyminiszterének eddigi karrierjét leginkábba a túlzott intervencionalista hajlam jellemezte. Ha külföldi beavatkozások lehetősége kerül előtérbe, az amerikai külügy fejeként valószínű, hogy ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint Bush vagy Obama. A következő négy év újabb országok és térségek destabilizációját hozhatja, és vele együtt egy második európai menekültválság elindulását is.