Blog

Az amerikai energiafüggetlenség vége

A jelenlegi előrejelzések alapján az USA kőolaj-ipara nem fog kilábalni a jelenlegi válságból – írja Scott Ritter a The American Conservative újságírója.

olajs.jpg

A jelenlegi előrejelzések alapján az USA kőolaj-ipara nem fog kilábalni a jelenlegi válságból – írja Scott Ritter a The American Conservative újságírója.

A West Texas Intermediate (WTI) olajvállalat történelmi mértékű válsága 2020 első felében nagymértékben befolyásolja az USA árupiacait, válsággal fenyegetve az országot. A COVID-19 járvány okozta globális recesszió véget vethet az Egyesült Államok energiafüggetlenségének, kidurrantva a Donald Trump elnök által oly nagyon propagált gazdasági buborékot, mely köztudottan sohasem volt praktikus vagy fenntartható még az USA hatalmas gazdaságának sem. A vírus terjedésével a kőolaj iránti kereslet világszinten drasztikus mértékben csökkent, olyannyira, hogy a WTI egy hordójának ára mínusz 18 USD-re esett, ezzel a termelőket kényszerítve arra, hogy saját termékük eladásáért fizessenek!

Normál körülmények között a világgazdaság szabadpiaci műveletei kiegyensúlyoznák a visszaesést, ám mivel a járvány globálisan mindenhol szinte teljes körű gazdasági leállást okozott, ezért a hagyományos piaci metódusok nem képesek helyreállítani a rendszer egyensúlyát. A problémát az okozza, hogy a kőolaj iránti kereslet olyan mértékben csökkent az elmúlt hetekben, hogy a kitermelők nem képesek egyensúlyban tartani a csökkenő keresletet és az előállítási mennyiséget, és így hatalmas meg nem térülő belső kiadásokat okoznak saját maguknak, miközben tönkre is teszik önnön belső infrastruktúrájukat.

Az USA az elmúlt évtizedben mesterségesen tartotta nagyon magas szinten a kőolaj árakat, mely stabil körülmények között hatalmas profitot biztosított. A rendszer feltétele, az állandóan jelenlévő kereslet, ezúttal azonban hiányzik. Kereslet nélkül a mesterséges árak gazdasági lufija hamar és hatalmas erővel pukkan ki, több százmilliárdos károkat okozva az olajtermelő vállalatoknak.

„Az USA olajtermelési politikája mai formájában soha nem fog kilábalni a jelenlegi válságból. Vállalatok fognak csődbe menni, bankok fognak összeomlani és Amerika szerencséje egy szempillantás alatt el fog úszni” – írja Ritter. Amíg az USA kormánya nem fog komoly változtatásokat eszközölni kül- és belföldi olajpolitikájában, addig az amerikai olajipar lecsúszása nem akadályozható meg.

A WTI júniusi előjegyzései azonban pozitív értékeket vesznek fel. Mégis, a tavaszi hónapok katasztrófája nem fogja érintetlenül hagyni a cég menedzsmentjét. A feltorlódott veszteségek tovaterjedhetnek a következő hónapokban, amennyiben az USA belső energiapiaca nem kezd intenzív gazdasági tevékenységbe.

A valóság azonban azt mutatja, hogy 10 dollár tűnik a legjobb várható értéknek a következő hónapokra egy olyan iparág számára, amelynek 50 dollár per hordó a fenntartási költsége. A korábbi évek mesterséges piacai most visszaüthetnek a világot manipulálni igyekvő Egyesült Államok gazdaságára, kibillentve a régi, instabil rendszert talapzatából. A vírus azt indukálja, hogy az USA erőszakos gazdaságpolitikája és árai nem lesznek fenntarthatóak hosszútávon. Amerika kénytelen lesz alkalmazkodni és visszaszorítani a világgazdaság feletti dominanciáját, nehogy saját maga hóhérja legyen a közeljövőben.

Szemlézte: Sajti Konor