Blog

Mi lenne az Európai Nemzetek Konföderációja?

„Az Európai Unió és annak ideológiájának, a politikai korrektségnek a védelmezői gyakran úgy tesznek, hogy bármilyen ellenállás az univerzalizmusuk ellen egyenlő egy anakronisztikus visszatéréssel a nacionalizmushoz, extrémizmushoz és a háborúhoz” − írja David Engels a The European Conservative…

„Az Európai Unió és annak ideológiájának, a politikai korrektségnek a védelmezői gyakran úgy tesznek, hogy bármilyen ellenállás az univerzalizmusuk ellen egyenlő egy anakronisztikus visszatéréssel a nacionalizmushoz, extrémizmushoz és a háborúhoz” − írja David Engels a The European Conservative hasábjain.

A szerző kifejti, hogy jelenleg a Visegrádi országok (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország) az igazi védelmezői a nyugati indentitásnak a belső és külső fenyegetések ellenében. Egy lengyel konzervatív értékrendű értelmiségi kör (Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolite) és egy lengyel kormánypárti EP képviselő (Zdzisław Krasnodębski) kérte fel a belga történészt, David Engelst, hogy dolgozza ki egy jövőbeli konföderatív berendezkedésű Európa jövőbeli alkotmányát, egy preambulumot. Maga a dokumentum Európa keresztény-zsidó és római-görög hagyományain alapszik, de nagyban befolyásolta és inspirálta a magyar alkotmány is.

A kezdeményezés célja, hogy kiinduló- és gyülekezőpont legyen Európa szétszórt és különböző európai pártcsaládokon belül tevékenykedő konzervatív pártjainak, valamint hogy egy jól kidolgozott, közös politikai programot adjon a Nyugat védelmezőinek.

Maga a preambulum az amerikai alkotmányhoz hasonlóan „Mi, Európa népe” kifejezéssel kezdődik. A dokumentum kifejti, hogy véget kell vetni az Európán belüli harcoknak és háborúskodásnak, hiszen mi mindannyian egy közös, nagy európai kultúra részei vagyunk.

Ez a kultúra az Ótestamentumból, a görög filozófiából, a római jog- és államelméletből és a kereszténységből ered. A közös Európának egy nemzetállamokon nyugvó konföderációnak kell lennie ahhoz, hogy megvédhesse és megőrizhesse az európai civilizációt. Ehhez elengedhetetlen az európai határok védelme, a bűnözés elleni harc, egy koordinált külpolitika. A dokumentum mindezek mellett kiemeli a páneurópai infrastruktúrák, a közös szabályok és normák, valamint a az összehangolt kutatás és oktatás fontosságát. Ezeket a célkitűzéseket azonban úgy kell elérni, hogy közben megőrizzük őseink hagyományait, értékeit és vívmányait.

Ezek után a preambulum tételesen sorolja fel, mely közös értékekre esküsznek fel Európa népei Isten előtt. Ilyen értékek a vallásszabadság, az emberi élet védelme, a hagyományos családmodell fontossága, a közösség spirituális és anyagi hagyományainak, tradícióinak megőrzése. Mindezek mellett a kidolgozott dokumentumban megjelenik a nemzetállamok autonómiájának és szuverenitásának tisztelete, a jogállamiság, a demokrácia és demokratikus hatalomgyakorlás melletti elköteleződés, a béke és szabadság védelme, valamint a környezetvédelem kérdésköre is. Mindezekkel egy keretet kíván adni a jövőbeli európai együttműködéshez és azon alappilléreihez.

Összefoglalva tehát a tervezett konföderatív alkotmány és a cikk szerzője szerint ahhoz, hogy Európa egyáltalán túlélhesse a viharos XXI. századot, mindenképp és minél hamarabb vissza kell térnie az öreg kontinens eredeti hagyományaihoz, értékeihez amelyek az évszázadok alatt formálták Európát. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szuverén nemzetállamok döntsenek a saját sorsaikról, s hogy a tagállamok közötti stratégiai együttműködést, ne pedig a brüsszeli központú szupranacionális intézményeket erősítsék.

Szemlézte: Lukács Zoltán Marcell