08/07/2022

Publications

Darabos Ádám: Az „első nagy realista” nyomdokaiban: Reinhold Niebuhr Szent Ágoston-képe

Darabos Ádám kutatónk "AZ „ELSŐ NAGY REALISTA” NYOMDOKAIBAN: REINHOLD NIEBUHR SZENT ÁGOSTON-KÉPE" című szaktanulmánya megjelent a Politikatudományi Szemlében.

Részlet az absztraktból:

"Az angol nyelvű szakirodalomban Reinhold Niebuhr (1892–1971) politikai gondolkodása iránt élénk az érdeklődés. Ennek ellenére nem tiszta, hogy Niebuhrt pontosan milyen eszmetörténeti hatások érték politikai gondolkodásának megformálásakor, illetve milyen szerepe van a témakörben (Szent) Ágostonnak, aki a szakirodalmi konszenzus alapján jelentős hatással volt eszméire. Egy rövid fogalmi bevezetést és irodalmi áttekintést követően amellett érvelek, hogy Niebuhr Ágoston-képének ismerete szükséges a kérdéskör átfogó megértéséhez. A tanulmányban Niebuhr könyveinek felhasználásával, öt alkotói korszakon keresztül mutatom be és értelmezem Niebuhr Ágoston-képét a – Niebuhr által megfogalmazott, Ágostont érintő – központi gondolatok tartalmára, kontextusára, a változások okára, és az alkotói korszakok jellegzetességeire fókuszálva."

 

A kép forrása: Poltudszemle.hu - https://www.poltudszemle.hu/?2022-2,160