Blog

Válságban a keresztény értékek Amerikában?

A keresztény értékek és a jelenlegi amerikai politika és közélet vajon hogy fér meg egymás mellett? Donald Trump elnöksége miatt gondolják úgy a politikai szakértők, hogy az Egyesült Államok válságban van, vagy a probléma mélyebben gyökerezik? Ezen kérdésekre keresi a választ Rod Dreher az American…

amerika_kereszteny.jpg

A keresztény értékek és a jelenlegi amerikai politika és közélet vajon hogy fér meg egymás mellett? Donald Trump elnöksége miatt gondolják úgy a politikai szakértők, hogy az Egyesült Államok válságban van, vagy a probléma mélyebben gyökerezik? Ezen kérdésekre keresi a választ Rod Dreher az American Conservative-ban.

A szerző egy idézettel kívánja közelebb hozni az olvasót a jelenlegi amerikai politika légköréhez. Bob Merry szerint „a mostani válság súlyosabb, mint amilyet valaha is megélt ez az ország, leszámítva a polgárháborút”. Merry úgy véli, ez a krízis bele van kódolva az amerikai politikába, és nehéz megjósolni azt, hogy békés úton meg lehet-e oldani. Sokan úgy gondolják, hogy Trump elnökségének tulajdonítható a krízis, aki „alkalmatlan” az Egyesült Államok kormányzására. A valódi gond viszont nem Trump megválasztása volt, ez csupán a tünete a problémának.

Dreher szerint Merry írása összefoglalja az amerikai demokrata és republikánus elit hibáit. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy ha Trump el is hagyná a Fehér Házat, akkor Mike Pence, egy konvencionális republikánus irányítaná az országot, karöltve a republikánusok által dominált Kongresszussal. Dreher amellett foglal állást, hogy nem csupán az elitréteg szenved jelenleg, hanem az egész társadalom elveszett a válsághangulatban.

A szerző szerint a korábbi amerikai konzervatívok megvetéssel tekintettek volna az amerikai elnökre. Jelenleg azonban a konzervatívok nagy hányada szemet huny Trump balul sikerült intézkedései felett. Fontos megemlíteni, hogy a konzervatívok George W. Bush hibái esetében is hasonlóképpen viselkedtek. Dreher szerint „így mennek ma a dolgok Amerikában”. Donald Trump egy szélsőséges megnyilvánulása annak a mély válságnak, amely magába foglalja az amerikai társadalom egészét – az eliteket és az alsóbb rétegeket egyaránt. A szerző szerint Bob Merry meglátása igaznak tűnik: a háttérben megbúvó körülmények velünk maradnak, függetlenül attól, hogy Trump marad-e az elnök vagy sem.

Az amerikai elnök a katolikusok és az evangéliumi keresztények erős támogatását élvezte megválasztásakor, azonban hiba lenne azt hinni, hogy Trump lesz az, aki helyreállítja az Egyesült Államok keresztény erkölcsét, társadalmi egységét, és visszafordítja kulturális hanyatlását. Az elmúlt idők egyik adminisztrációja sem volt képes visszafordítani azt a deszakralizációs folyamatot, amely folyik Amerikában, és valószínűleg Trump elnöksége alatt sem lesz ez másképp.

Rod Dreher több különböző jelet sorol fel, amely egy civilizáció hanyatlását sugallják. A rohamosan csökkenő műveltségi szint, a kritikai gondolkodás hiánya, a „spirituális halál”, amelynek során a társadalomból kiürül a kulturális tartalom, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség növekedésének felgyorsulása mind hozzájárulhatnak egy világhatalom összeomlásához.

Az amerikai társadalom válsága tehát mélyen beleivódott az Egyesült Államok mindennapjaiba. A választók az amerikai elit kezébe adták minden negyedik évben a társadalom és az egész ország kormányzásának jogát. Mivel nagy feladattal ruházták fel az amerikai elnököket, ezért az emberek nagy eredményeket is vártak tőlük, a hatalom őrzői azonban nem teljesítették a várt reményeket.

Szemlézte: Pastrovics Martin