Blog

A Brexit felerősíti a skót nemzeti törekvéseket

Múlt év júniusában az Egyesült Királyság polgárainak majdnem 52%-a adta le voksát az Európai Unióból való kilépés mellett. Az eredmény viszont megosztotta az országot. Az angolok többsége válna az Uniótól, míg a skótok és írek inkább folytatnák a megkezdett európai utat. A népszavazás eredménye…

Múlt év júniusában az Egyesült Királyság polgárainak majdnem 52%-a adta le voksát az Európai Unióból való kilépés mellett. Az eredmény viszont megosztotta az országot. Az angolok többsége válna az Uniótól, míg a skótok és írek inkább folytatnák a megkezdett európai utat. A népszavazás eredménye „előre jelezhet egy újabb skót kiválási kísérletet” – írja Stewart M. Patrick a Newsweekben megjelent cikkében.

Skócia miniszterelnöke, Nicola Sturgeon szerint a skótok 2014-ben azért utasították el az Egyesült Királyságtól való függetlenedés lehetőségét, mert úgy vélték, hogy az ország az Európai Unió része marad a jövőben. A Brexit-szavazást követően Skócia kormánya nyilvánosságra is hozott egy újabb függetlenedési referendum előkészítésére szánt törvényjavaslatot.

Ugyan Skócia és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem 49.8 milliárd fontos forgalmat tesz ki évente – amely négyszerese Skócia uniós exportforgalmának –, a skótok mégsem adnák fel ilyen egyszerűen hozzáférésüket az egységes piachoz. A skót kormány annak érdekében, hogy minél több kötelék maradjon fenn Skócia és az Unió között, értekezést adott ki „Skócia helye Európában” címmel. A javaslat szerint az Egyesült Királyság parlamentjének többek között olyan politikák döntési jogköreit kellene átadnia a skót törvényhozásnak mint a bevándorlás vagy a nemzetközi kereskedelem.

May kormánya viszont egy „határozott Brexit” pártján áll, figyelmen kívül hagyva a skót kormány kéréseit. Bár May kormánya az Egyesült Királyság Legfőbb Bíróságnak döntése értelmében köteles lesz kikérni a nemzeti törvényhozás jóváhagyását a Brexit tárgyalások során, a skót parlament hozzájárulására azonban nincsen szüksége a miniszterelnöknek.

Patrick szerint „a bíróság döntése feldühítette a skót politikusokat, alkotmányjogi nehézségeket hozott felszínre és felerősítette a skót függetlenedési törekvéseket”. A Brexit azért is elkeserítő a skótok számára, mert a Cameron-kormány épp 2016-ban bővítette Skócia jogköreit; ami azt jelentette, hogy csak a skót képviselők beleegyezésével dönthet a törvényhozás egyes nemzeti ügyekről.

Egyes vélemények szerint Sturgeon március 17-én, a Skót Nemzeti Párt tavaszi gyűlésén jelentheti be egy újabb skót függetlenedési népszavazás időpontját. Egy újabb referendumnak viszont az állhat útjába, hogy a brit törvényhozás beleegyezése szükséges hozzá.

Kérdéses az, hogy egy független Skócia „gyorsított” csatlakozási tárgyalások elé nézhet–e majd. Valószínűsíthető, hogy olyan országok mint például Spanyolország, amely maga is a baszk és katalán függetlenedési törekvésekkel ellen küzd, megnehezítenék Skócia csatlakozását. Továbbá Skócia 15 milliárd fontos költségvetési hiánnyal küzd, amely az egyik legmagasabb az Európai Uniós országok között.

„2017 márciusa jelentős hónapnak bizonyulhat, ahol az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Skócia vezetői arról egyezkednek majd, hogy milyen módon fog eloszlani a politikai hatalom és szuverenitás a szupranacionális és nemzeti szintek között, illetve az országon belül” – zárja cikkét Patrick.

Szemlézte: Daam Alexandra