Küldetés

A Danube Institute-ot a Batthyány Lajos Alapítvány hozta létre 2013-ban Budapesten azzal a céllal, hogy folyamatosan változó világunkban képviselje és formálja a konzervatív és nemzeti értékeket és gondolkodást.
 
A think tank fő célkitűzéseivel összhangban nem csupán feladatunknak, hanem küldetésünknek tekintjük, hogy időtálló értékeket képviselő hídfőként hazai és nemzetközi szinten egyaránt összeköttetést biztosítsunk a jobbközép gondolkodók, tudósok, politikusok és a közélet iránt érdeklődők számára. 

E nemzeteken átívelő közös gondolkodáshoz és párbeszédhez intézetünk elsősorban kapcsolatépítéssel, saját kutatásokkal és elemzésekkel, illetve tudástranszferben és tapasztalatcserében való részvétellel kíván hozzájárulni. Ezért kiemelt jelentőséggel bíró misszióként tekintünk:

  • a konzervatív és nemzeti gondolkodás aktuális trendjeit és kihívásait értelmezni és alakítani képes kutatócsoportok és kutatási projektek létrehozására és támogatására;
  • intézetünk szellemiségével összhangban lévő kezdeményezések támogatására;
  • a tudomány és közélet iránt érdeklődő fiatal generáció patronálására;
  • valamint hazai és nemzetközi szinten is jelentőséggel bíró konferenciák, nyilvános viták és beszélgetések szervezésére.

A Danube Institute alapító elnöke, John O’Sullivan kezdetektől fogva képviseli az általa felépített intézet által vallott értékeket és célkitűzéseket. Nemzetközi szinten jegyzett meghatározó véleményformálóként munkássága folyamatosan elősegítette, s mai napig aktívan támogatja, alakítja a konzervatív és nemzeti gondolkodást és cselekvést.