Munkatársak

John O’Sullivan

John O’Sullivan

Elnök

Szerkesztő és rovatvezető, a washingtoni National Review Institute vezető munkatársa. Korábban a National Review szerkesztője, a London Times társszerkesztője, a Hudson Intézet főmunkatársa és Margaret Thatcher tanácsadója is volt.

Kiss István

Kiss István

Ügyvezető igazgató

Politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Edinburgh-i Egyetemen végezte, jelenleg a PPKE-n írja doktori disszertációját. 2013 és 2018 között a Századvég Alapítvány kutatója, majd vezető kutatója. 2018 és 2020 között a Miniszterelnökség politikai tanácsadója. 

Melissa O’Sullivan

Melissa O’Sullivan

Ügyvezető igazgató helyettes

A Danube Institute programjainak megvalósításáért, illetve a vendégelőadókkal és számos nemzetközi szervezettel való kapcsolattartásért felel. Diplomáját az Alabamai Egyetemen szerezte. Korábban az amerikai szövetségi kormánynak nyújtott biztonsági szolgáltatásokat, valamint politikai kommentátorként is tevékenykedik.

Bendarzsevszkij Anton

Bendarzsevszkij Anton

Kutatási igazgató

Külpolitikai elemző, újságíró. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem média és kommunikáció, valamint történelem szakán végezte, illetve politológiát tanult a nagy-britanniai Leicester egyetemen. Hét éven keresztül a Kitekintő külpolitikai hírportál rovatvezetője volt, majd négy évig a Magyar Nemzeti Bank geopolitikai alapítványát és annak kutatóintézetét vezette. A Magyar Nemzet rendszeres szerzője. Fő kutatási területe a poszt-szovjet térség biztonságpolitikája.

Michael O'Sullivan

Michael O'Sullivan

Kulturális Igazgató

Michael a két világháború korszakának magyar történelméről és kultúrájáról ír. Patrick Leigh Fermor: Noble Encounters Between Budapest and Transylvania és Trianon Tragedy of a Nation: The Memoirs of Tibor Scitovszky (szerk.) a legutóbbi munkái. Jelenleg Bánffy Miklós biográfiáján dolgozik, továbbá egy összehasonlító történelmi művön, melynek címe Hungary and Ireland: Two Nations Two Treaties. Michael Trinity College Dublin diplomás, több sikerkönyvnek szerzője. Gyakori közreműködő munkatársa a Financial Times-nak, a Daily Telegraph-nak és a BBC-nek.  Magyarországnak tett szolgálatáért 2020-ban kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével.  

Mark Higgie

Mark Higgie

Vezető kutató

Ausztrália EU és NATO nagykövete 2014-2017 között, korábban Tony Abbott miniszterelnök nemzetközi tanácsadójaként dolgozott. 2006-2009 között ő képviselte Ausztráliát a brit Közös Hírszerzési Bizottságban (JIC), 1998-2001 között pedig Ausztrália budapesti nagykövetként tevékenykedett. Emellett a Spectator Australia európai tudósítójaként is közöl cikkeket.

Kobza-Kunfalvi Nóra

Kobza-Kunfalvi Nóra

Kommunikációs vezető

Kommunikáció- és médiaszakértő. Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte alap, majd mesterszakon. Dolgozott televíziónál, napilapnál és hetilapnál is, jelenleg a Danube Institute kommunikációjáért felel.

Karácsony András

Karácsony András

Kutatási csoportvezető, Nemzeti Szuverenitás kutatócsoport

Egyetemi tanár, a tudományok kandidátusa, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora. A Kommentár és az In Medias Res szerkesztőbizottságának tagja. Kutatási területei a társadalomelmélet és a jogfilozófia.  Számos könyv és tanulmány szerzője. 

Nyirkos Tamás

Nyirkos Tamás

Kutatási csoportvezető, Kereszténység és Demokrácia kutatócsoport

Politikai filozófus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa. A többség zsarnoksága: történelem, koncepciók és kihívások című könyv szerzője.

Magyar Ágnes Zsófia

Magyar Ágnes Zsófia

Vezető kutató

Politikai szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát, valamint intézményi kommunikáció szakon végzett a Metropolitan Egyetemen. Az Európai Parlament Magyar Néppárti Képviselőcsoportja mellett dolgozott Brüsszelben. Ezt követően az igazságügyi miniszter külpolitikai tanácsadója lett, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal külügyi titkárságvezetője is volt. 

Hegedős Soma

Hegedős Soma

Vezető kutató

Kolumnista és jogász, szakterülete a közjog. A budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kutatója.

Jancsó András

Jancsó András

Kutató

A Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója. Kutatási témája Joseph Ratzinger politikai gondolkodása. A Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Bizottságának tagja. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztályának elnöke.

Darabos Ádám

Darabos Ádám

Kutató

Politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Korábban a Bibó István Szakkollégium tagja és a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének kutatási asszisztense. Kutatási területe a keresztény politikai gondolkodás, különösen Reinhold Niebuhr és keresztény realizmusa.

Monostori Markus

Monostori Markus

Kutató

Jogász, író. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának megbízott oktatója. Kutatási területei közé tartozik a hatalomelmélet és vezetésmódszertan, a nyugati civilizáció kultúrtörténete, valamint a szuverenitás és a társadalmi felelősség kérdésköre. 

Bagoly Enikő

Bagoly Enikő

Kutató

Szlavisztika szakon szerzett mesterdiplomát és ösztöndíjasként tanult a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, valamint a Voronyezsi Állami Egyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszakon folytatja tanulmányait. Kutatási területe a Visegrádi országok és a posztszovjet térség.

Szitás Péter

Szitás Péter

Kutató

Az ELTE Nemzetközi Tanulmányok szakán szerzett BA, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitika képzésén MA fokozatot. Szlovákiában korábban magyar-angol szakon diplomázott, ill. irodalomtudományból doktorált.  Egyetemi oktatóként dolgozott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán, a komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi- és Informatikai Karán, ill. egy cikluson át Komárom város polgármesteri titkárságát vezette. Szakterülete a terrorizmus és a régió geopolitikája.

Nagy Dávid

Nagy Dávid

Kutató

Tanulmányait nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakon végezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Haifai Egyetemen. Főbb kutatási területei a közel-keleti térség, a terrorizmus és a radikalizmus.

Orbán Tamás

Orbán Tamás

Kutató

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát történelemből és nemzetközi kapcsolatokból. Gyakornokként korábban több budapesti kutatóintézet munkájában is részt vett. A Danube Institute-nál kutatóként, cikkíróként és geopolitikai elemzőként dolgozik.

Papp Lídia

Papp Lídia

Elemző

Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok mester képzésén, illetve a Haifai Egyetemen végezte. Korábban kutató gyakornokként dolgozott a Honvédelmi Minisztériumban. Kutatási területei közé tartozik a közel-keleti térség, a konfliktusok idején nyújtott humanitárius segítségnyújtás, valamint a vallásszabadság védelme.

Tóth-Bíró Zsófia

Tóth-Bíró Zsófia

Elemző

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója. Jelenleg a Reaktor főszerkesztő-helyetteseként és aktív szerzőjeként is dolgozik. A nemzetközi vitaversenyeken szerzett tapasztalatai jelentősen segítik tanulmányaimban és munkájában.

Berei Ágnes

Berei Ágnes

Elnöki asszisztens

Amerikában érettségizett, angol nyelvű diplomás közgazdász, marketing és vendéglátásban sok éves tapasztalattal. Korábbi munkakörei közt szerepel az irodavezetés és a személyi asszisztencia is.

Dósa Dorina Blanka

Dósa Dorina Blanka

Igazgatói asszisztens

Tanulmányait osztatlan mesterképzésen folytatja teológia szakon, jelenleg végzős hallgató. Ügyvezetői és Kutatási igazgatóink munkáját segíti személyi asszisztens pozícióban. Korábban tapasztalatot szerzett az asszisztencia, rendezvényszervezés és interior design területein is.

Belányi Orsolya

Belányi Orsolya

Operatív munkatárs

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta politológia szakon, jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója. Korábban a turizmusban dolgozott és szerzett tapasztalatot. 

Illés Rebeka

Illés Rebeka

Kommunikációs munkatárs

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta szlavisztika szakon, jelenleg rendezvényszervezést tanul. Több nyelven is beszél, korábban a turizmusban és a kereskedelemben szerzett munkatapasztalatot.