Munkatársak

John O’Sullivan

John O’Sullivan

Elnök

Szerkesztő és rovatvezető, a washingtoni National Review Institute vezető munkatársa. Korábban a National Review szerkesztője, a London Times társszerkesztője, a Hudson Intézet főmunkatársa és Margaret Thatcher tanácsadója is volt.

Kiss István

Kiss István

Ügyvezető igazgató

Politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Edinburgh-i Egyetemen végezte, jelenleg a PPKE-n írja doktori disszertációját. 2013 és 2018 között a Századvég Alapítvány kutatója, majd vezető kutatója. 2018 és 2020 között a Miniszterelnökség politikai tanácsadója. 

Melissa O’Sullivan

Melissa O’Sullivan

Program koordinátor

A Danube Institute programjainak megvalósításáért, illetve a vendégelőadókkal és számos nemzetközi szervezettel való kapcsolattartásért felel. Diplomáját az Alabamai Egyetemen szerezte. Korábban az amerikai szövetségi kormánynak nyújtott biztonsági szolgáltatásokat, valamint politikai kommentátorként is tevékenykedik.

Pócza István

Pócza István

Kutatási igazgató

Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Diplomáit az ELTE nemzetközi tanulmányok szakán szerezte alap-majd mesterképzésen, Európa-tanulmányok szakirányon. Korábban a Migrációkutató Intézetnél, a Századvég Alapítványnál, majd az Alapjogokért Központnál dolgozott kutatóként, illetve vezető kutatóként. Kutatási területe elsősorban az európai politika, ezen belül kiemelten Ausztria és Németország.

Mark Higgie

Mark Higgie

Vezető kutató

Ausztrália EU és NATO nagykövete 2014-2017 között, korábban Tony Abbott miniszterelnök nemzetközi tanácsadójaként dolgozott. 2006-2009 között ő képviselte Ausztráliát a brit Közös Hírszerzési Bizottságban (JIC), 1998-2001 között pedig Ausztrália budapesti nagykövetként tevékenykedett. Emellett a Spectator Australia európai tudósítójaként is közöl cikkeket.

Tóth Marianna

Tóth Marianna

Operatív igazgató

A Danube Institute operatív igazgatójaként fő feladata a a szervezet koordinálása. Korábban a Századvég Alapítvány és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. operatív igazgatójaként dolgozott.
Tanulmányait a BME Gazdaságtudományi Karán, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakán folytatta. 

Kobza-Kunfalvi Nóra

Kobza-Kunfalvi Nóra

Kommunikációs vezető

Kommunikáció- és médiaszakértő. Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte alap, majd mesterszakon. Dolgozott televíziónál, napilapnál és hetilapnál is, jelenleg a Danube Institute kommunikációjáért felel.

 Dán Violetta-Ibolya

Dán Violetta-Ibolya

Rendezvényszervező

Angol nyelv és irodalmat tanult Kolozsváron majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, ahol mesterszakos angol tanári képesítést is szerzett. Emellett  a Károli Gáspár Református Egyetemen Pszichológia Tanszékén is diplomát szerzett. Munkatapasztalatait a külkereskedelem, pénzügy, valamint a szállodaipar és az üzleti élet számos területén szerezte.

Karácsony András

Karácsony András

Kutatási csoportvezető, Nemzeti Szuverenitás kutatócsoport

Egyetemi tanár, a tudományok kandidátusa, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora. A Kommentár és az In Medias Res szerkesztőbizottságának tagja. Kutatási területei a társadalomelmélet és a jogfilozófia.  Számos könyv és tanulmány szerzője. 

Nyirkos Tamás

Nyirkos Tamás

Kutatási csoportvezető, Kereszténység és Demokrácia kutatócsoport

Politikai filozófus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa. A többség zsarnoksága: történelem, koncepciók és kihívások című könyv szerzője.

Magyar Ágnes Zsófia

Magyar Ágnes Zsófia

Vezető kutató

Politikai szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett bölcsészdiplomát, valamint intézményi kommunikáció szakon végzett a Metropolitan Egyetemen. Az Európai Parlament Magyar Néppárti Képviselőcsoportja mellett dolgozott Brüsszelben. Ezt követően az igazságügyi miniszter külpolitikai tanácsadója lett, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal külügyi titkárságvezetője is volt. 

Pál Gyula

Pál Gyula

Vezető kutató

Közgazdász-informatikus, filozófus. Az SS&C Technologies vezető üzleti informatikai tanácsadója és a Mandiner hetilap publicistája. A bukaresti Academia de Studii Economice-n diplomázott gazdasági informatika és kvantitatív gazdaságtan szakirányon, majd az University of Buckingham szerzett mesteri fokozatot filozófiából a néhai Sir Roger Scruton irányításával. 

Hegedős Soma

Hegedős Soma

Kutató

Kolumnista és jogász, szakterülete a közjog. A budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kutatója.

Jancsó András

Jancsó András

Kutató

A Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója. Kutatási témája Joseph Ratzinger politikai gondolkodása. A Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Bizottságának tagja. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztályának elnöke.

Darabos Ádám

Darabos Ádám

Kutató

Politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Korábban a Bibó István Szakkollégium tagja és a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének kutatási asszisztense. Kutatási területe a keresztény politikai gondolkodás, különösen Reinhold Niebuhr és keresztény realizmusa.

Monostori Markus

Monostori Markus

Kutató

Jogász, író. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának megbízott oktatója. Kutatási területei közé tartozik a hatalomelmélet és vezetésmódszertan, a nyugati civilizáció kultúrtörténete, valamint a szuverenitás és a társadalmi felelősség kérdésköre. 

Nagy Dávid

Nagy Dávid

Kutató

Tanulmányait nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakon végezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Haifai Egyetemen. Főbb kutatási területei a közel-keleti térség, a terrorizmus és a radikalizmus.

Orbán Tamás

Orbán Tamás

Kutató

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát történelemből és nemzetközi kapcsolatokból. Gyakornokként korábban több budapesti kutatóintézet munkájában is részt vett. A Danube Institute-nál kutatóként, cikkíróként és geopolitikai elemzőként dolgozik.

Berei Ágnes

Berei Ágnes

Elnöki asszisztens

Amerikában érettségizett, angol nyelvű diplomás közgazdász, marketing és vendéglátásban sok éves tapasztalattal. Korábbi munkakörei közt szerepel az irodavezetés és a személyi asszisztencia is.

Belányi Orsolya

Belányi Orsolya

Ügyvezető igazgatói asszisztens

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta politológia szakon, jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója. Korábban a turizmusban dolgozott és szerzett tapasztalatot. 

Komáromi Richárd

Komáromi Richárd

Operatív munkatárs

Diplomáját a Kodolányi János Egyetemen, tolmács-fordító szakon szerezte. Számos területen rendelkezik szakmai tapasztalattal, leginkább a pénzügyek és HR területen. Szabadidejében angol tanárként tevékenykedik. 

Gerencsér János

Gerencsér János

Gyakornok

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos hallgatója, szakterülete az alkotmányjog és a nemzetközi jog, kutatási területe jelenleg többek között a szuverenitás, a jogállamiság és a kelet-európai politika.

Hegedűs Vince

Hegedűs Vince

Gyakornok

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem politikatudományok BA szakos, valamint nemzetközi tanulmányok minor programos hallgatója. Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézeténél végzett szakmai gyakorlatot.