Munkatársak

John O’Sullivan

John O’Sullivan

Elnök

Szerkesztő és rovatvezető, a washingtoni National Review Institute vezető munkatársa. Korábban a National Review szerkesztője, a London Times társszerkesztője, a Hudson Intézet főmunkatársa és Margaret Thatcher tanácsadója is volt.

Kiss István

Kiss István

Ügyvezető igazgató

Politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és az Edinburgh-i Egyetemen végezte, jelenleg a PPKE-n írja doktori disszertációját. 2013 és 2018 között a Századvég Alapítvány kutatója, majd vezető kutatója. 2018 és 2020 között a Miniszterelnökség politikai tanácsadója. 

Melissa O’Sullivan

Melissa O’Sullivan

Ügyvezető igazgató helyettes

A Danube Institute programjainak megvalósításáért, illetve a vendégelőadókkal és számos nemzetközi szervezettel való kapcsolattartásért felel. Diplomáját az Alabamai Egyetemen szerezte. Korábban az amerikai szövetségi kormánynak nyújtott biztonsági szolgáltatásokat, valamint politikai kommentátorként is tevékenykedik.

Mark Higgie

Mark Higgie

Vezető kutató

Ausztrália EU és NATO nagykövete 2014-2017 között, korábban Tony Abbott miniszterelnök nemzetközi tanácsadójaként dolgozott. 2006-2009 között ő képviselte Ausztráliát a brit Közös Hírszerzési Bizottságban (JIC), 1998-2001 között pedig Ausztrália budapesti nagykövetként tevékenykedett. Emellett a Spectator Australia európai tudósítójaként is közöl cikkeket.

Bendarzsevszkij Anton

Bendarzsevszkij Anton

Kutatási igazgató

Külpolitikai elemző, újságíró. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem média és kommunikáció, valamint történelem szakán végezte, illetve politológiát tanult a nagy-britanniai Leicester egyetemen. Hét éven keresztül a Kitekintő külpolitikai hírportál rovatvezetője volt, majd négy évig a Magyar Nemzeti Bank geopolitikai alapítványát és annak kutatóintézetét vezette. A Magyar Nemzet rendszeres szerzője. Fő kutatási területe a poszt-szovjet térség biztonságpolitikája.

Berei Ágnes

Berei Ágnes

Operatív manager

Amerikában érettségizett, angol nyelvű  diplomás közgazdász marketing és vendéglátásban sok éves tapasztalattal. Korábbi munkakörei közt szerepel az irodavezetés és személyi asszisztencia is.

Karácsony András

Karácsony András

Kutatási csoportvezető, Nemzeti Szuverenitás kutatócsoport

Egyetemi tanár, a tudományok kandidátusa, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora. A Kommentár és az In Medias Res szerkesztőbizottságának tagja. Kutatási területei a társadalomelmélet és a jogfilozófia.  Számos könyv és tanulmány szerzője. 

Hegedős Soma

Hegedős Soma

Vezető kutató

Kolumnista és jogász, szakterülete a közjog. A budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kutatója.

Jancsó András

Jancsó András

Kutató

A Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgatója. Kutatási témája Joseph Ratzinger politikai gondolkodása. A Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Bizottságának tagja. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófiatudományi Osztályának elnöke.

Darabos Ádám

Darabos Ádám

Kutató

Politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolájának hallgatója. Korábban a Bibó István Szakkollégium tagja és a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének kutatási asszisztense. Kutatási területe a keresztény politikai gondolkodás, különösen Reinhold Niebuhr és keresztény realizmusa.

Bagoly Enikő

Bagoly Enikő

Kutató

Szlavisztika szakon szerzett mesterdiplomát és ösztöndíjasként tanult a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, valamint a Voronyezsi Állami Egyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszakon folytatja tanulmányait. Kutatási területe a Visegrádi országok és a posztszovjet térség.

Szitás Péter

Szitás Péter

Kutató

Az ELTE Nemzetközi Tanulmányok szakán szerzett BA, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitika képzésén MA fokozatot. Szlovákiában korábban magyar-angol szakon diplomázott, ill. irodalomtudományból doktorált.  Egyetemi oktatóként dolgozott a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán, a komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi- és Informatikai Karán, ill. egy cikluson át Komárom város polgármesteri titkárságát vezette. Szakterülete a terrorizmus és a régió geopolitikája.

Nagy Dávid

Nagy Dávid

Kutató

Tanulmányait nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakon végezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Haifai Egyetemen. Főbb kutatási területei a közel-keleti térség, a terrorizmus és a radikalizmus.

Orbán Tamás

Orbán Tamás

Kutató

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát történelemből és nemzetközi kapcsolatokból. Gyakornokként korábban több budapesti kutatóintézet munkájában is részt vett. A Danube Institute-nál kutatóként, cikkíróként és geopolitikai elemzőként dolgozik.

Papp Lídia

Papp Lídia

Kutató

Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok mester képzésén, illetve a Haifai Egyetemen végezte. Korábban kutató gyakornokként dolgozott a Honvédelmi Minisztériumban. Kutatási területei közé tartozik a közel-keleti térség, a konfliktusok idején nyújtott humanitárius segítségnyújtás, valamint a vallásszabadság védelme.

Tóth-Bíró Zsófia

Tóth-Bíró Zsófia

Kutató

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója. Jelenleg a Reaktor főszerkesztő-helyetteseként és aktív szerzőjeként is dolgozik. A nemzetközi vitaversenyeken szerzett tapasztalatai jelentősen segítik tanulmányaimban és munkájában.

Sugár Sáron

Sugár Sáron

Kutató

Nemzetközi kapcsolatok szakértő, tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen nemzetközi tanulmányok szakon végezte. Főbb kutatási területei közé tartozik a közel-keleti régió eseményei, különösen az izraeli-palesztin konfliktus alakulása, valamint a keresztényüldözés. Elemzői munkája során kiemelt figyelemmel kíséri az Egyesült Államokat érintő aktuálpolitikai és társadalmi változásokat. A Hungarian Conservative munkatársa.

Salyi Anna

Salyi Anna

Elnöki asszisztens

Tanulmányait angol-művészettörténet szakon végezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen. Dolgozott tanárként, tolmácsként, fordítóként, nemzetközi tudósítók interjúszervezőjeként, illetve a politikai kommunikáció területén.

Dósa Dorina Blanka

Dósa Dorina Blanka

Igazgatói asszisztens

Tanulmányait osztatlan mesterképzésen folytatja teológia szakon, jelenleg végzős hallgató. Ügyvezetői és Kutatási igazgatóink munkáját segíti személyi asszisztens pozícióban. Korábban tapasztalatot szerzett az asszisztencia, rendezvényszervezés és interior design területein is.

Illés Rebeka

Illés Rebeka

Kommunikációs munkatárs

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta szlavisztika szakon, jelenleg rendezvényszervezést tanul. Több nyelven is beszél, korábban a turizmusban és a kereskedelemben szerzett munkatapasztalatot.

Bátor Tietze

Bátor Tietze

Kommunikációs munkatárs

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett Politológus diplomát. A Miniszterelnökségen elemzőként végezte a szakmai gyakorlatát és már az egyetemi évei alatt is rendszeresen írt cikkeket különböző újságoknak, ezzel is gyakorlatot szerezve.