Blog

Amerika nem különlegesebb másoknál

Amerika legnagyobb hibájáról ír önkritikusan William S. Smith, az American Conservative szerzője.

Amerika legnagyobb hibájáról ír önkritikusan William S. Smith, az American Conservative szerzője.

William S. Smith az American Conservative-ban arról ír: azt hinni amerikaiként, hogy a nemzetük az erkölcsi törvények fölött áll, mert a demokrácia oldalán áll, a legnagyobb hiba, amit Amerika elkövetett.

Smith emlékeztet arra, hogy a neokonzervatív nézeteket képviselő National Review szerint nem lehet egy mércével mérni az idegen országok választásába való beavatkozást, mint például Amerika korábbi oroszországi akcióit, mivel az USA a demokráciát, szabadságot és emberi jogait hirdeti a világban. A National Review az amerikai különlegesség, kivételezettség (exceptionalism) eszméjének híve, ami több mint két évszázada meghatározó felfogás az Egyesült Államokban.

Az American Conservative szerzője szerint viszont csak gőgös nemzetek követelnek maguknak különleges helyet a morál csúcsain. A kivételezettség az általános erkölcsi törvények alóli kivételt is jelent. Szerinte ha egy országvezető kivételesnek találja a nemzet lelkét, az a pokolba vezető út nyitánya.

William S. Smith szerint egy ember és egy nemzet sem áll a Szent Pál-i kereszténység erkölcsi rendje fölött. Úgy látja, az amerikai alapító atyák is ezt a nézetet osztották, és ezért épült az amerikai politikai rendszer is a hatalmi ágak szétválasztására, az egyeduralom megakadályozására.

Mostanra azonban a szerző szerint az amerikai kivételezettség eszméje lett uralkodó az USA-ban, és az ebben hívő elit nem lát semmi különöset abban, hogy Amerika számtalan nemzet ügyeibe beavatkozott már Oroszországtól Irakig. Mintha a demokrácia terjesztőire nem lennének érvényesek a szabályok.

„Az iraki háború után át kellett volna gondolnunk a gőgös amerikai kivételezettségünket. Mindenki büszke lehet az amerikai hagyományra úgy, hogy közben nem tart igényt egy különlegesen gyönyörű nemzetlélekre, amire nem vonatkoznak a természet és Isten törvényei” − írja Smith. Szerinte az alázatosság nélkül csak további külföldi kalandokba és hazai viszálykodásokba fog belesüppedni Amerika.