Blog

Brexit: Skócia újra függetlenedne az EU-ért

A brit törvényhozás hosszas huzavonát követően végül elfogadta a Brexit-törvényt és felhatalmazást adott Theresa May miniszterelnöknek arra, hogy benyújtsa az Egyesült Királyság kilépési kérelmét az Európai Tanácsnak. Közvetlenül a törvényjavaslat elfogadását megelőzően azonban Nicola Sturgeon skót…

A brit törvényhozás hosszas huzavonát követően végül elfogadta a Brexit-törvényt és felhatalmazást adott Theresa May miniszterelnöknek arra, hogy benyújtsa az Egyesült Királyság kilépési kérelmét az Európai Tanácsnak. Közvetlenül a törvényjavaslat elfogadását megelőzően azonban Nicola Sturgeon skót miniszterelnök bejelentette, hogy két éven belül újabb népszavazást kíván tartani Skócia függetlenségének kérdéséről.

Március 13-án az esti órákban a Lordok Háza is elfogadta az Európai Uniós kilépési tárgyalások megindításához szükséges brit törvényjavaslatot. Az úgynevezett Brexit-törvény elfogadása azonban korántsem volt zökkenőmentes. Miután az alsóház első alkalommal szavazta meg a törvényjavaslatot, a Lordok Háza visszaküldte további tárgyalásra módosító javaslatokkal, amelyek egyrészt az Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok jogainak biztosítását célozták; másrészt előírták volna a kormány számára, hogy a kilépési tárgyalások végén megszülető megállapodást a törvényhozás elé terjessze. A Lordok módosító javaslatait a Képviselőház elutasította és a Brexit-törvényt változatlan szövegezéssel szavazta meg második alkalommal is, amit követően már a felsőház sem állt a kezdeményezés útjába.

Mielőtt azonban a Lordok Háza végül elfogadta volna a törvényjavaslatot, a skót kormányt vezető Nicola Sturgeon skót miniszterelnök bejelentette, hogy kezdeményezni fogja egy újabb skót függetlenségi referendum kiírását. A skót kormányfő radikális lépését minden bizonnyal az váltotta ki, hogy a May-kormány elutasította Edinburgh követelését arra vonatkozóan, hogy Skócia a brit kilépést követően is több köteléket tarthasson fenn az Európai Unióval.

Strurgeon szerint „a brit miniszterelnök azzal, hogy megtagadta a tárgyalásokat Skócia egységes piachoz való hozzáféréséről, elkerülhetetlenné vált egy második függetlenségről szóló népszavazás”. A referendumra véleménye szerint 2018 ősze és 2019 tavasza között kerülhet majd sor, hacsak a brit kormány addig nem biztosít számukra megfelelő engedményeket.

Theresa May Sturgeon bejelentésére azzal válaszolt, hogy „a politika nem játék”, és csőlátással vádolta skót kollégáját. A brit miniszterelnökhöz közeli források szerint May csak hónapokkal az Unióból való kilépést követően engedélyezné egy második skót függetlenségi referendum megtartását. A Downing Street továbbá bejelentette, hogy a kilépési kérelmet legkorábban március 27-én nyújtják majd be, ami még inkább felkavarta az egyébként sem nyugodt brit belpolitikát, hiszen korábban március 14-re várták May történelmi bejelentését.

Kérdéses, hogy May döntését a kilépési kérelem benyújtásának elhalasztása kapcsán mennyire befolyásolta Sturgeon bejelentése. A brit miniszterelnök valószínűleg szeretné elkerülni a látszatát is annak, hogy skót függetlenedési törekvések felerősödése bármilyen módon is siettethetik a Brexit folyamatát.

Szemlézte: Alexandra Daam