Blog

Célegyenesben a Brexit-tárgyalások

„Lehet, hogy az EU még mindig megosztott a Brexit kérdésével kapcsolatban − de ez nem fog London javára válni” − írja David M. Herszenhorn és Barbara Moens a Politico európai hasábjain.

A szerzőpáros információi alapján az EU Brexit-ügyi főmegbízottja, Michael Barnier mindenképp egy megegyezéssel járó kilépést szeretne elérni az Egyesült Királysággal, ezt akár annak az árán is, hogy a lehetséges megállapodás nem lesz kedvező az Unió tagországainak számára.

Épp ezért több tagállam (Spanyolország, Hollandia, Franciaország) kormányai is jelezte, hogy ha kell akkor közbeavatkoznak, és ha úgy látják érdemesnek, akkor meghiúsítják a tárgyalásokat. A szerzők hozzáteszik azonban, hogy a nagy uniós többség és az EU-s intézmények vezetői szívesebben látnának egy megállapodással lezárt Brexitet.

„De az egyre növekvő szorongás − különösen e három olyan országban, amely szoros kapcsolatot ápol Nagy-Britanniával − és annak a hangsúlyozása, hogy az EU27-nek nem kell mindenáron elfogadnia egy megállapodást, rávilágít arra, hogy a légkört mennyire megmérgezte az Egyesült Királyság belső piaci törvényjavaslata.”

Egy, a lapnak neve nélkül nyilatkozó magas rangú uniós tisztviselő szerint a közösség szeretne egy megállapodást aláírni, de csak egy olyat, ami nekik is kedvező feltételeket biztosít. A tárgyalások lassúsága és nehézsége szerinte a brit kormány ellenállásából és álláspontjaiból fakad, hiszen több olyan kérdéskör (például halászati politika) is van, ahol nem történt kellő előrelépés.

Az Európai Unió jelenleg a koronavírus-járvány kezelésével és az új hétéves keretköltségvetéssel van elfoglalva, így a Brexit kérdése relatíve kisebb prioritást élvez. Uniós belső források szerint a jelenlegi főtárgyaló kötéltáncot jár a történelmi megállapodás megkötése és az uniós kormányok elvárásai és lehetséges ellenállásai között.

Más források szerint a francia főtárgyaló csak a saját örökségét építi ki. Michael Barnier ugyanis januárban fogja elérni a nyugdíjazási korhatárt: „Teljes bizalom van Barnier irányába, de néha azt gondolom, hogy a megállapodás egyfajta életmű lenne számára, és nyitott lenne a kompromisszum felé ami több tagállamnak nem lenne megfelelő” − mondta egy, a Brexiten dolgozó uniós diplomata.

A szerzőpáros kiemeli, hogy Boris Johnson főtanácsadójának, Dominic Cummings menesztése is csak azt jelzi, hogy a brit álláspont nem fog változni és az általuk megszólaltatott uniós források szerint a tagállamok egyre inkább türelmetlenek: „A fővárosok túlságosan idegesek, hogy nem tudják, mi folyik a tárgyalások fontos utolsó szakaszában” − mondta a második diplomata. „Természetesen bízunk a Bizottságban, akik nagyon jól ismerik az összes álláspontot, de a nyomás fővárosokból egyre nő.”

A szerzőpáros szerint ha nem sikerül december 31-ig aláírniuk a megállapodást, két lehetséges forgatókönyv várható. Az első, hogy a túl komplex kérdéseket nem sikerül lezárni a megadott határidőig, de utána egy barátságos hangvételű, konstruktív tárgyalás indul el e rendezetlen kérdések tisztázásának érdekében. Ez a jobbik eset. A második forgatókönyv szerint a felek rossz szájízzel távoznak a jelenlegi tárgyalásokról és ez a jövőbeli megállapodásokra is kihatna.

Ha arról kérdeznék meg a feleket, hogy milyen úton haladnak a tárgyalások, akkor szinte minden szereplő más választ adna a szerzők szerint. A hivatalos EU-s tisztségviselők bizakodóak s szerintük a két főtárgyaló esedékes megbeszélésén komoly előrelépés várható. A szerzők azonban kiemelik, hogy hiába állapodna meg esetlegesen Barnier és Frost, a végső szó a 27 bentmaradó tagállam vezetőit és az Európai Parlamentet illeti meg. A szerzők biztosak, hogy ha a megállapodás bármely tagállam érdekeit sértené, akkor vajmi kevés esély van rá, hogy az Európai Tanács is elfogadja a megállapodást.

A Bizottság továbbra is bízik egy lehetséges megállapodásban, de a szerzők szerint mindenképp fel kell készülnie egy megállapodás nélküli forgatókönyvre is, ahol a mindennapos dolgok is komoly fejtörést okoznának.

Szemlézte: Lukács Zoltán Marcell

Forrás