Blog

Nem Trump jelenti a veszélyt Amerikára

Donald Trump elnöksége kapcsán számtalan újság közöl le a „köztársaság végével” kapcsolatos cikkeket, de az igazi veszélyt az amerikai társadalomra nem is ő, hanem egy egészen új, rejtett folyamat jelenti: a szocialista eszmék váratlan erősödése. David Nammo, a Christian…

Donald Trump elnöksége kapcsán számtalan újság közöl le a „köztársaság végével” kapcsolatos cikkeket, de az igazi veszélyt az amerikai társadalomra nem is ő, hanem egy egészen új, rejtett folyamat jelenti: a szocialista eszmék váratlan erősödése. David Nammo, a Christian Legal Society vezetőjének cikke.

A The American Culture and Faith Institute (ACFI) által nemrégiben készített közvélemény-kutatás alapján az Egyesült Államokban tíz megkérdezett polgárból négy a kapitalizmus helyett a szocialista rendszert tartja kívánatosabbnak. Ez a statisztika komoly aggodalomra ad okot, ezért érdemes megvizsgálnunk, mi okozza e veszélyes nézet hirtelen jött népszerűségét, illetve milyen következtetéseket lehet mindebből levonni.

Az ACFI kutatása sok érdekes adatra világít rá az Egyesült Államok társadalmával kapcsolatban: míg az amerikaiak 58%-a politikailag mérsékeltként, addig 25%-a konzervatívként, és további 17%-a liberálisként jellemzi magát. De a legfigyelemreméltóbb mégis az utóbbi adat: a magukat liberálisnak vallók között többségben vannak a kapitalizmussal szemben a szocializmus támogatói, hívja fel a figyelmet az ACFI intézet vezetője, George Barna. A statisztika tehát adott, de hogy jutott el idáig az amerikai társadalom?

A társadalmi változás egyik oka, hogy a polgárok többsége mintha teljesen elfelejtette volna a lassan 30 éve véget ért hidegháború következményeit. Pedig éppen ez mutatta meg a szocialista és kommunista rendszerek működésképtelenségét: a keleti blokkon belül a széteső gazdaságok és politikai rendszerek csak a szocialista társadalmi modell fenntarthatatlanságára hívták fel a figyelmet, teszi hozzá Nammo.

A másik kulcsszó pedig az oktatás. A neves főiskolákon és az egyetemeken gyakorta oktatnak a szocializmus és kommunizmus „vívmányairól”, ezáltal ideális táptalajt biztosítva ezen eszmék terjedéséhez. A szerző szerint a gond azonban abban rejlik, hogy a professzorok által átadott ideológiákat tanítványaik is magukévá teszik, így korlátlanul hinni kezdenek bennük.

A képet tovább árnyalja, hogy a felmérésben résztvevők 80%-a kiállt a tradicionális amerikai értékek mellett (a liberálisok között is 70% volt ez az arány), viszont a szocialista rendszer éppen egy olyan Amerika képét vetítené előre, mely teljességgel szembemegy mindennel, amelyet az USA alapításától mindmáig képvisel. Így tehát a hagyományos értékek pártját fogó amerikaiak számára a szocializmus térnyerése nem egy ünneplendő esemény, hanem egy valós veszély kell, hogy legyen – véli Nammo.

Persze kérdés, hogy ki mit ért „hagyományos értékek” alatt. „A felmérés adatai felvetik annak a lehetőségét, hogy a liberálisok újraértelmezhetik a tradicionális erkölcsi értékek fogalmát, így belefoglalva abba a sem morálisan, sem bibliai nézőpontból nem hagyományos viselkedéseket is” – világít rá a kutatás furcsaságaira George Barna. Megváltozott tehát a társadalom és az ország is: egy konzervatív amerikai többé nem hiheti azt, hogy egy másik ember ugyanazt érti egy-egy folyamat vagy kifejezés alatt, amit ő maga.

Tisztán látszik tehát, hogy valósággal egy csendes forradalom zajlik le az Egyesült Államokban. Ezt a forradalmat pedig nem fegyverekkel vívják – ez egy valódi szellemi támadás a tények és a történelem tanulságai ellen. És hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben? „Most van itt az ideje, hogy elkezdjünk nemzetünk történelméről beszélni, és hirdetni a hagyományos értékek, a szabadpiacok, és a kapitalizmus előnyeit – amely persze továbbra sem tökéletes, de mindenképp jobb a többi alternatívánál” – áll a szerző konklúziójában.

Szemlézte: Illés Gergő