Blog

Skócia ismét nemet mondott a Brexitre

A skót parlament többsége határozati javaslatban utasította el Theresa May a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatát – írja a Bloomberg.

A skót parlament többsége határozati javaslatban utasította el Theresa May a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló törvényjavaslatát – írja a Bloomberg.

A holyroodi képviselők 93-30 arányban voksoltak arról a javaslatcsomagról, amely törvényi alapot adhatott volna Nagy-Britannia az Európai Unióból történő kilépésére. A skót parlament mellett a brit Lordok Háza is nemmel szavazott May elképzeléseire.

A brit törvényhozás számára jogilag nem kötelező figyelembe venni a skót regionális parlament határozatait, ugyanakkor politikailag nagyon kényes volna ennek meglépése. A skót és a brit parlament viszonyát szabályozó, úgynevezett devolúciós törvények 20 évvel ezelőtti elfogadása óta nem volt példa arra, hogy Westminster ne vette volna figyelembe a skót törvényhozás véleményét, még olyan kérdésekben sem, amelyek egyébként központi, vagyis brit hatáskörbe tartoznak.

Amennyiben May úgy dönt, hogy felülbírálja a skót határozatot vagy új, közel hasonló politikai javaslatcsomagot nyújt be, azzal komoly alkotmányos válságot idézhet elő az Egyesült Királyságban.

A skót választópolgárok döntő többsége a 2016-os Brexit-népszavazáson az EU-ban maradásra voksolt. Nicola McEwen edinburgh-i politológus szerint a konzervatív brit kormány a Skót Nemzeti Párt és a függetlenségi mozgalom malmára hajtaná a vizet, amennyiben a határozati javaslat ignorálásával helyezne nyomást a skótokra.

A skót nacionalista többség márciusban elfogadta a saját Brexit-törvénycsomagjukat, melynek célja az 1998-ban elfogadott skót regionális hatáskörök megőrzése volt. Ha a brit kormány válaszlépése alkotmányos vitát von maga után és a vita súlypontja a brit kilépésről a skót hatáskörök csökkenésére tevődik át, növekedhet a skót politikai ellenállás a Brexittel szemben.

Szemlézte: Istrate Dominik