Blog

Új ausztrál külpolitika van születőben

Az ausztrál kormány visszahívta diplomáciai kiküldetéseikről a misszióvezetőket, hogy velük együtt új külpolitikai irányelveket dolgozzon ki. A születendő dokumentum újragondolná az ország védelmi alapjait, új kereskedelmi kapcsolatokat alakítana ki, illetve felkészítené a…

Az ausztrál kormány visszahívta diplomáciai kiküldetéseikről a misszióvezetőket, hogy velük együtt új külpolitikai irányelveket dolgozzon ki. A születendő dokumentum újragondolná az ország védelmi alapjait, új kereskedelmi kapcsolatokat alakítana ki, illetve felkészítené a diplomatákat lényegében minden lehetséges világpolitikai változásra – írja Grant Wyeth a The Diplomat–ban megjelent cikkében.

Ausztrália legutóbb 2003–ban jelentetett meg az ország külpolitikáját alapvetően formáló, és a diplomaták számára iránymutató dokumentumot, úgynevezett „white papert.” Az azóta eltelt több, mint 13 évben azonban a világpolitika számos tekintetben változott, így elérkezett az ideje egy újabb white paper kidolgozásának is. Julie Bishop külügyminiszter és a kiküldetéseikről visszahívott tapasztalt diplomaták célja egy olyan dokumentum összeállítása, mely irányadó lehet a folyamatosan változó és egyre bizonytalanabbá váló világrendben.

„Azt kértem, hogy márciusban minden diplomata utazzon vissza Ausztráliába, és ezáltal hasznosíthassuk tapasztalatukat, tudásukat, megfigyeléseiket, a lehetséges kilátásokat és észleléseket” – fejtette ki Bishop a visszahívással kapcsolatban, melyben szokatlan módon nem egy hazai küldöttséget rendeltek ki a célországba, ami ismertette volna az új irányvonalat, hanem a nagyköveteket rendelték  haza. Talán ez is jelzi az ausztrál kormány kétségeit és aggodalmát a jövőbeli világpolitikai stabilitással kapcsolatban – állítja Wyeth.

Az aggodalom pedig nem alaptalan: A Trump–adminisztrációval az USA kiszámíthatatlanabbá vált, a Brexit után elengedhetetlen lett az Európai Unió megreformálása, Kína dél-kínai tengeri terjeszkedése pedig Ausztráliára is egyértelműen hatást gyakorol. Ezen a három tényezőn felül alapvető fontosságú lesz az új stratégiában, hogy az változó terepen is megállja a helyét.

Ausztrália helyzetét alapvetően meghatározza az Egyesült Államok Kínával való kapcsolata, amely egy furcsa kettősségre vezethető vissza: míg az ország legjelentősebb kereskedelmi partnere Kína, addig a védelmet tekintve erősen függ Amerikától. A cikk állítása szerint amennyiben Washington kapcsolata megromlik Pekinggel, az Ausztrália gazdasági és védelmi érdekeit is sértené. Az ausztrálok számára ráadásul különösen nagy veszélyt rejt magában, hogy az USA további megoldásokat keres, amellyel megszüntethetné a Kínával való egymásrautaltságot, viszont nem ismeri fel azt, hogy ez milyen károkat okozna a térségben

Mivel Ausztrália számára Kína közel sem olyan biztos pont, illetve a csendes–óceáni szabadkereskedelmi egyezmény is megszűnt, létfontosságú feladat új kereskedelmi partnerek után nézni és további országokkal erősíteni a kétoldalú együttműködést. Többek között a méltatlanul elhanyagolt ausztrál-indiai, illetve ausztrál-indonéz kapcsolatok felmelegítése rejthet magában nagy potenciált. Ennek az egyértelmű jele az indonéz elnök ausztrál látogatása, illetve Turnbull miniszterelnök múlt heti, Indonéziában tett látogatása. És bár egyértelmű, hogy a két fél érdeke sokban megegyezik – ahogy a szerző tartja –, a kapcsolatok elmélyítéséhez még sok idő és komolyabb elköteleződés is szükséges.

Összességében, míg Ausztráliának külkapcsolatok tekintetében továbbra is a nagyhatalmakkal érdemes mozognia, a gazdasági és politikai előrelépéshez keresnie kell a kapcsolatot a régió kisebb államaival is. Egy kimértebb külpolitika a jelenkor változó politikai helyzetében már nem biztos, hogy elegendő lehet – áll a cikkben. Örömteli viszont, hogy az ausztrál kormány ezt felismerve kellőképpen komolyan veszi diplomáciája fejlesztését, így pedig a jövőben is megállhatja a helyét a nemzetközi színtéren.

Szemlézte: Illés Gergő