Kutatás / Kereszténység és demokrácia

„Szélturbinák a templomtornyokon” : katolikus dilemmák a német választásokon

Elemzésünkben a 2021. szeptember 26-i német szövetségi parlamenti választásokat egy sajátos perspektívából vizsgáljuk: írásunkban a CDU/CSU helyzetét mutatjuk be a katolikus választók szemszögéből. A pontos helyzetkép megalkotásához a statisztikák és közvélemény kutatások eredményei mellett három meghatározó katolikus személy kérdeztünk meg. Vizsgálatunk aktualitását nem csak a közelgő választások adják, hanem az a régóta zajló vita is, amely CDU nevében szereplő „C” jelentésének háttérbe szorulásával foglalkozik.

Bevezetés

2021. szeptember 26-án tartják Németországban a 20. szövetségi parlamenti választást. Egyes augusztusi felmérésekben 15 év után először előzték meg – az addig fej-fej mellett haladó – szociáldemokraták (SPD) a kereszténydemokrata uniót (CDU/CSU). Elemzésünkben nem vállalkozunk a német választások kimenetelének megjóslására, sőt a teljes pártpaletta áttekintésétől is eltekintünk. Jelen írásunkban a CDU/CSU helyzetét mutatjuk be a katolikus választók szemszögéből. A pontos helyzetkép megalkotásához három meghatározó katolikus személyt kérdeztünk meg: Dr. Thomas Goppel-t, aki 1974-től 44 éven keresztül a bajor parlament [Landtag of Bavaria] tagja volt, 1998 és 2003 között a CSU (Christian Social Union of Bavaria) főtitkára [Secretary General] volt, valamint 1990-től 2008-ig különböző miniszteri

feladatokat látott el a bajor kormányban [Bavarian State Government]; Mathias Kretschmer-t a Sachsen-i CDU katolikus munkacsoportjának elnökét; valamint Björn Odendahl-t, a katholisch.de – a németországi katolikus egyház internetes portáljának – főszerkesztőjét.

A téma aktualitását nem csak a közelgő választások adják. Enyedi Zsolt, magyar politológus már 1998-ben úgy fogalmazott a CDU választóinak vallásosságára vonatkozó adatokat vizsgálva, hogy „[…] érthető, hogy miért a CDU az a párt, amelynek esetében a legtöbbször felmerül a kérdés, hogy keresztény párt-e egyáltalán”.[i] Hozzátéve, hogy „sokak szerint a „C” a párt nevében ma már inkább a konzervativizmust fejezi ki […]”.[ii] Enyedi megállapítása óta már több mint 20 év telt el, de a kérdés újra és újra felmerül. Legutóbb Christian Wolff protestáns teológus – a J.S. Bach nyomán világhírű lipcsei Tamás-templom korábbi lelkésze –, az SPD tagja tette fel a kérdést: Mi keresztény a CDU-ban? Wolff álláspontja szerint a CDU nevében szereplő ’C’ „egy 75 éves élet hazugsága – függetlenül attól, hogy e párt tagjai és szavazói között ugyanolyan egyenes keresztények vannak, mint más demokratikus pártokban”.[iii] A régre nyúló dilemmákat látszik erősíteni az ismert, korábbi német alkotmánybíró Ernst-Wolfgang Böckenförde esete is, aki gyakorló katolikusként, vallásos családi környezete ellenére – testvére a katolikus pap Werner Böckenförde egy időben még a Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa titkára is volt – 1967-ben nem a CDU-hoz, hanem a szociáldemokratákhoz csatlakozott, mivel úgy vélte a keresztény elemek egyre inkább üres formulává váltak a CDU politikájában..

 

[i] ENYEDI, Zsolt: Politika a keresztjegyében. Budapest, Osiris, 1998, 119.

[ii] Uo.

[iii] WOLFF, Christian: Was ist christlich and der CDU. In: Vorwaerts, 2021.08.02.,  https://www.vorwaerts.de/blog/christlich-cdu (2021.08.31.)

Töltse le a teljes anyagot PDF-ben

Letöltés