2023.02.07.

Médiamegjelenések

„I Judge No One” – Új könyv Jézus politikai életéről

Összefoglaló David Dusenbury vendégkutatónk 'I Judge No One - A Political Life Of Jesus' című könyvének a bemutatójáról

„I Judge No One” – Új könyv Jézus politikai életéről

  1. február 7-én mutatták be a Lónyay-Hatvany villában a Danube Institute szenior kutatójának, David Dusenburynak új kötetét. A neves vallástudós „I Judge No One – A Political Life of Jesus” című műve arra vállalkozik, hogy bemutassa, milyen viszonyban volt Jézus annak a kornak a politikájával, amelyben maga is élt a Földön. A könyvbemutató keretein belül a szerző a Danube Institute kutatási igazgatójával, David Martin-Jonesszal, és Geréby Györggyel, a CEU medievisztika tanszékének oktatójával beszélgetett.

David Dusenbury két bibliai történeten keresztül kívánta megvilágítani könyvének mondanivalóját. Elmondta: a parázna nőnek való megkegyelmezés történetében Jézus visszautasítja, hogy polgári értelemben vett bíróvá válhasson. Ugyanez játszódott le akkor is, amikor Lukács evangéliuma 12:13-14 leírása szerint egy örökséggel kapcsolatos ügy eldöntésére kérték. Ő valójában „a szív bírája” maradt, nem vett részt az emberek vitáiban, azaz a politikában. Dusenbury kiemelte: az egyetlen polgári jellegű per Jézus életében, amelyben ítélet is született, az az eljárás volt, amelyben őt magát ítélték el és feszítették keresztre.

Geréby György a könyvet méltatva kiemelte, hogy egy roppant széles tudásbázison és nagyon mély elemzésen alapuló műről van szó. A szerzőhöz intézett kérdésként azonban felvetette: a könyv úgy zárul, hogy Jézus nem bírálni, hanem megmenteni jött, de valójában mitől ment meg? Szerinte ennek a kérdésnek a megválaszolásával árnyalhatjuk Jézus politikai tevékenységének képét. Megjegyezte: a korai kereszténység elképzeléseiben az szerepelt, hogy Jézus nemcsak a Paradicsomban elkövetett bűntől mentette meg az emberiséget, hanem a Bábel tornya után széttöredezett emberiséget is egybeforrasztotta. Ilyen értelemben tehát a kereszténység nem volt a társadalomtól, a politikai valóságtól elforduló.

David Martin-Jones rámutatott arra, hogy Jézus radikalizmusa, kivonulása a társadalomból hivatkozási alapként szolgált számos kora újkori szektának, amelyek azonban kiforgatták a politikaellenes üzenetet. A teljes elutasítás helyett arra törekedtek, hogy megvalósítsák a mennyek országát a Földön.

A szerző beszélgetőtársai felvetéseire adott válaszában elmondta: Jézus valóban egyedülálló, földi tekintélyt elvető filozófiát fogalmazott meg, azonban nem a fennálló államrend megdöntésére törekedett. Miközben mind a római, mind a zsidó vallás erősen saját közösségéhez kötötte az istenhitét, a kereszténység nemzeteken és etnikumokon túlnyúló világmagyarázattal lépett fel. Jézus a korát jellemző politikai körülményeken túlmutató morális üzenetet fogalmazott meg.