2022.07.08.

Publikációk

Az „első nagy realista” nyomdokaiban: Reinhold Niebuhr Szent Ágoston-képe

Darabos Ádám kutatónk "Az „első nagy realista” nyomdokaiban: Reinhold Niebuhr Szent Ágoston-képe" című szaktanulmánya megjelent a Politikatudományi Szemlében.

A tanulmány absztraktja: 

"Az angol nyelvű szakirodalomban Reinhold Niebuhr (1892–1971) politikai gondolkodása iránt élénk az érdeklődés. Ennek ellenére nem tiszta, hogy Niebuhrt pontosan milyen eszmetörténeti hatások érték politikai gondolkodásának megformálásakor, illetve milyen szerepe van a témakörben (Szent) Ágostonnak, aki a szakirodalmi konszenzus alapján jelentős hatással volt eszméire. Egy rövid fogalmi bevezetést és irodalmi áttekintést követően amellett érvelek, hogy Niebuhr Ágoston-képének ismerete szükséges a kérdéskör átfogó megértéséhez. A tanulmányban Niebuhr könyveinek felhasználásával, öt alkotói korszakon keresztül mutatom be és értelmezem Niebuhr Ágoston-képét a – Niebuhr által megfogalmazott, Ágostont érintő – központi gondolatok tartalmára, kontextusára, a változások okára, és az alkotói korszakok jellegzetességeire fókuszálva."

Kép készítője: Alfred Eisenstaedt Forrás: The LIFE Picture Collection/Getty Images
Szerzői jog: Time & Life Pictures